Korets medlemmer:

Engeseth Grethe

Erstad Hans Petter

Haglund Kari

Holmeide Ragnhild

Haakenstad Karen

Lehre Liv Karin

Lindvollen Sissel

Mikkelsen Hanne

Moe Cato

Moen Ståle

Myrdal Alvild S

Myrdal Eli Tove

Skjennum Jan

Stenberg Oddmund

Tangen Per-Egil

Tangen Solveig

Thorvaldsen Randi Helene

Torp Margunn Frafjord

Torp Ole Andre

Trbojevic Reidun Fløtre

Western Kirsten Heier

Widerberg Grethe

Wirstad Inger Marie

Aas Ole Jakob

Aas-Kilstad Mette